Prevenim els problemes de Salut Mental dels nostres infants i joves

Un projecte de recerca en Salut Mental
 
La recerca en Salut Mental
 
La recerca en salut mental està centrada majoritàriament en els adults, tot i que s’ha demostrat que el 50% dels trastorns mentals començen a partir dels 14 anys.  Per aquest motiu actualment s’investiguen els factors que poden impactar negativament en el desenvolupament dels joves (aspectes psicològics i biològics).
 
La majoria dels trastorns mentals són causats per una combinació de factors, circumstància que fa difícil la prevenció. Però si els símptomes són reconeguts i tractats en les fases inicials, la majoria dels efectes més estressants i discapacitants dels trastorns mentals poden ser previnguts o, almenys, limitats considerablement en la seva magnitud. I això pot millorar decisivament l’evolució dels joves afectats.
 
Aquest projecte es proposa ajudar als joves i als seus pares a evitar que les alteracions emocionals i conductuals dels trastorns mentals condicionin negativament les seves vides i esdevinguin més difícilment tractables, empitjorant el pronòstic.
 

La importància d’afavorir la detecció precoç en infants i joves
 
Un 20% dels nens i joves presenten trastorns mentals, però els símptomes poden ser diferents i difícils de detectar pels pares i docents. El resultat és que molts nens i joves no s’arriben a beneficiar de l’ajuda necessària des de l’inici del problema mental. En molts casos, l’estigma associat de la malaltia mental, la desinformació envers els tractaments disponibles o la seva complexitat poden dificultar als pares o als propis joves l’accés a una ajuda eficaç.
 
Les conseqüències d’aquest retard en el diagnòstic i en l’inici d’un tractament adequats tenen conseqüències importants en aquesta fase de la maduració cerebral, fent més difícil la recuperació i el desenvolupament normal (fracàs escolar, marginalitat...).
 
Disposant d’un programa de detecció precoç, mitjançant una intervenció multifacètica i comunitària que permeti l’aplicació dels tractaments més idonis, podrem ajudar a molts joves, als seus pares i al seu entorn més proper a controlar les dificultats en la seva vida derivades de situacions d’estrès o de trastorns mentals en fases inicials.
 
 
L’objectiu específic del programa és afavorir la detecció precoç en joves i adolescents dels problemes de salut mental més freqüents, i especialment d’aquells que potencialment són més greus:
 
 • Trastorns d’ansietat
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorns de l’espectre de l’autisme
 • Trastorns de conducta
 • Trastorns addictius (relacionats o no amb substàncies)
 • Trastorns depressius
 • Trastorns psicòtics


Ens proposem prevenir l’evolució més desfavorable dels trastorns mentals o bé assolir un control exitós dels símptomes, que faciliti un desenvolupament emocional, familiar, educatiu  i social òptims.
 
Objectius:
 
 1. Dissenyar un programa multifacètic de detecció precoç dels trastorns mentals en nens i joves.
 2. Implementar el programa per a millorar la detecció precoç dels trastorns mentals en nens i adolescents.
 3. Facilitar l’accés de pares i joves a l’ajuda professional eficaç per a prevenir els trastorns mentals i millorar el seu pronòstic.  

Metodologia:

Programa multifacètic de detecció precoç de trastorns mentals en nens i adolescents, amb múltiples components que suposen una implicació i participació de pares i educadors, així com una millora en el coneixement dels trastorns mentals entre els joves mitjançant noves tecnologies (TIC’s).
 
 • Població general: Desenvolupament d’una plataforma web 2.0 amb informació interactiva i possibilitats de consultes amb experts, enllaçant amb la www.tauli.cat, que ja compta amb la confiança de la ciutadania.
 • Àmbit escolar: Desenvolupament de tallers formatius en els instituts sobre les principals malalties mentals d’inici en la infantesa adreçats a professors i alumnes, potenciant els actuals programes de suport en salut a l’escola.
 • Àmbit social i comunitari: formació pràctica amb instruments sensibles per facilitar la detecció de trastorns mentals i les intervencions preventives.
 • Atenció primària: tallers formatius específics a pediatres i metges de medicina familiar i comunitària per la detecció precoç i el tractament col·laboratiu i sinèrgic, potenciant els programes actuals.

S’avaluaran els canvis en la incidència de persones amb trastorns mentals en relació a anys anteriors i a la resta de Catalunya, que no compta amb aquest programa.
Es crearà un conjunt d’indicadors de salut mental en joves que s’ha d’estandaritzar i permetre comparacions i estratègies de millora. Aquests indicadors seran gestionats pel Observatori de Salut Mental de Catalunya (OSAMCAT) que lidera el Parc Taulí.
 
Participants:
 
Professionals de salut mental i de pediatria del Parc Taulí, investigadors de la Fundació Parc Taulí i de l’OSAMCAT, professionals de l’atenció primària (pediatres, metges de família, infermeres...), docents i altres agents socials de la comunitat.
 
Resultats esperats:
 
 1. Millorar el coneixement dels trastorns mentals en nens i adolescents entre pares, educadors i els propis joves de Sabadell, mitjançant un programa multifacètic (web 2.0, tallers formatius en escoles, serveis socials, atenció primària...).
 2. Millorar la detecció precoç, el diagnòstic i l’accés a tractaments eficaços disponibles dels trastorns mentals detectats, amb avaluacions anuals (incidència, reducció del fracàs escolar...).
 3. Crear un conjunt d’indicadors de salut mental infanto-juvenil que permetin la comparació i l’avaluació dels serveis de Catalunya, en el marc de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya (OSAMCAT).
 

Descripción del proyecto en castellano (pdf)

 

Més informació

Salut Mental Parc Taulí
Observatori de Salut Mental de Catalunya (OSAMCAT)